program rzadowy naklejka 2014

Program Leczenia Niepłodności

Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego

na lata 2013-2016

Miło nam poinformować, że Kliniki Leczenia Niepłodności INVICTA przez kolejne dwa lata będą kontynuować realizację programu zdrowotnego „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016″ w placówkach w Gdańsku, Warszawie i we Wrocławiu.

Cieszymy się, że dzięki finansowaniu procedury przez Ministerstwo Zdrowia wielu naszych pacjentów zyska szansę na skuteczne leczenie i spełnienie swoich marzeń o rodzinie.

Od 1 lipca rozpoczęliśmy kwalifikacje Pacjentów do Programu. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w tym procesie serdecznie zapraszamy do kontaktu: 58 58 58 801 i umówienia terminu wizyty. Mogą też Państwo skontaktować się z określoną, wybraną placówką za posrednictwem poczty elektroniecznej: klinika.gdansk@invicta.pl, klinika.warszawa@invicta.pl oraz klinika.wroclaw@invicta.pl.

Kwalifikacje odbywają się na bieżąco, nie ma więc konieczności długiego oczekiwania na spotkanie z lekarzem i rozpoczęcie leczenia.


Wypełnij formularz kontaktowy
- skontaktujemy się z Tobą w ciągu 36 godzin!

Wypełnij formularz

Dane Pacjentki
Dane Kontaktowe
Wysyłając ankietę Oświadczam, że wszystkie dane wypełnione w ankiecie są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w ankiecie dla potrzeb udostępnienia mi dodatkowych informacji dotyczących Programu Rządowego Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 i programów realizowanych w Klinikach i Laboratoriach Medycznych INVICTA przez INVICTA Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., Dz.U.nr 133, poz. 883.
Please wait...


Dowiedz się dlaczego Pacjenci wybierają Klinikę INVICTA.

Dlaczego INVICTA?


Warto rozważyć

Przed przystąpieniem do kwalifikacji warto wcześniej skonsultować się z lekarzem – leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego wymaga dokładnej oceny stanu zdrowia (w tym braku przeciwwskazań medycznych do rozpoczęcia starań o ciążę) oraz ewentualnego rozważenia innego rodzaju terapii. Czasem – zanim Pacjenci mogą zostać zakwalifikowani do Programu – zalecane może być wykonanie dodatkowych badań lub przeprowadzenie leczenia. Wizyta jest nieobowiązkowa i jest płatna. W jej trakcie lekarz oceni dotychczasową dokumentację, wyniki badań, sposób leczenia i w razie potrzeby wskaże, jakie działania należy uzupełnić, by Pacjenci mogli spełnić warunki kwalifikacji do Programu.

Pierwsza wizyta u realizatora

Pacjenci spotykają się z upoważnionym pracownikiem Kliniki (nie jest to lekarz), który wyjaśni zasady organizacji Programu. Wizyta ta jest nieodpłatna i obowiązkowa – konieczna jest osobiste zgłoszenie do wybranej placówki obojga partnerów (po wcześniejszym ustaleniu terminu). Pary przystępujące do kwalifikacji do Programu w pierwszej kolejności zapoznają się z warunkami uczestnictwa oraz wymaganymi dokumentami (regulamin, zgody, oświadczenia). Swoją decyzję zarówno kobieta jak i mężczyzna podczas spotkania potwierdzi podpisem. Następnie dane pary zostaną wpisane do elektronicznego Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji. Potem wspólnie z personelem ustalany jest termin wizyty kwalifikacyjnej.

Wizyta kwalifikacyjna

W jej trakcie lekarz ocenia przedstawioną dokumentację, wyniki badań oraz sytuację medyczną pary. Na tej podstawie podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu pary do Programu. Wizyta jest obowiązkowa i nie jest płatna. Decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu pary jest ostateczna.


Kwalifikacja medyczna

Informacje na temat kwalifikacji otrzymacie kontaktując się bezpośrednio z Kliniką INVICTA. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, na wizytę powinniście zgłosić się OBOJE. Zostaniecie poproszeni o dostarczenie:

 • dokumentacji medycznej – potwierdzającej zdiagnozowaną bezwzględną niepłodność bądź leczenie z tego tytułu w okresie co najmniej 12 miesięcy, a w określonych przypadkach w okresie 24 miesięcy (I i II stopień endometriozy, niepłodność idiopatyczna u kobiet poniżej 35 roku życia, gęstość plemników 3-15 mln/ml); poprzez dokumentację medyczną rozumiemy dokumenty np. historię choroby, wypisy szpitalne, epikryzy, wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań obrazowych, zaświadczenia lekarskie z załączonymi wynikami badań, potwierdzającymi rozpoznanie i leczenie oraz inne, na podstawie których lekarz będzie mógł zweryfikować sytuację medyczną kwalifikowanej pary
 • wyników badań laboratoryjnych
  • Partnerka – AMH (Anty Mullerian Hormon)
  • Partner – badanie nasienia.Badania ważne są 3 miesiące. Jeśli nie posiadasz wymaganych badań możesz wykonać je w Laboratoriach Medycznych INVICTA:- Badanie AMH – 120 zł-140zł (czas oczekiwania na wynik: 2 tygodnie) – Badanie ogólne nasienia – 100 zł
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość Partnerki i Partnera - np. dowód osobisty

Leczenie w ramach programu

Po pozytywnym przejściu kwalifikacji, para wpisywana jest do kolejki pacjentów oczekujących na świadczenie i może rozpocząć leczenie (o terminie decydować będzie kolejność zgłoszeń i zainteresowanie leczeniem). Na stronie Ministerstwa Zdrowia (www.invitro.gov.pl) oraz poniżej można zapoznać się ze szczegółowym opisem kryteriów, jakie muszą spełniać osoby, które skorzystają z Programu. 

Każda para, która zostanie zakwalifikowana do programu może skorzystać z trzech zindywidualizowanych procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Na jeden cykl składa się część kliniczna (wizyty, badania, prowadzenie stymulacji hormonalnej) oraz biotechnologiczna (procedury w laboratorium in vitro, transfer zarodków, ew. zamrożenie niewykorzystanych zarodków), a także ewentualny transfer zamrożonych zarodków (aż do wykorzystania wszystkich powstałych w danym cyklu).


Dokumenty do pobrania

Regulamin >>> pobierz dokument
Przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu >>> pobierz dokument
Oświadczenie Pacjenta >>> pobierz dokument
Formularz świadomej zgody na udział w programie zdrowotnym pn.:  ”Program  - Leczenie Nipełodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016″ >>> pobierz dokument
Informator dla Pacjentów >>> pobierz dokument

Osoby uprawnione do korzystania z Programu

Program zdrowotny „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016″  jest przeznaczony dla osób uprawnionych do świadczeń  finansowanych ze środków publicznych. Wymagamy  dokumentów potwierdzających ubezpieczenie obu osób (Partnerka i Partner).


Kryteria kwalifikacji

Kryteria kwalifikacji do zdrowotnego programu Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego

Aby skorzystać z Programu Rządowego musicie spełniać łącznie trzy kryteria:

 • stwierdzono u Was bezwzględną przyczynę niepłodności lub leczyliście się bezskutecznie z tego powodu przez min. 12 miesięcy (do momentu zgłoszenia się do Programu; para musi dostarczyć dokumentację medyczną potwierdzającą prowadzone dotąd działania medyczne, wizyty, zabiegi)
 • kobiety, które nie ukończyły 40 roku życia w momencie zgłoszenia się do Programu (liczy się data pierwszej wizyty u realizatora Programu)
 • dotyczy Was przynajmniej jedno z niżej wymienionych wskazań do zapłodnienia pozaustrojowego i nie występują w Waszym przypadku przeciwwskazania do takiej procedury.

Wskazania do programu zapłodnienia pozaustrojowego

 • czynnik jajowodowy, w tym trwałe uszkodzenie jajowodów lub brak możliwości operacyjnego usunięcia przyczyny niepłodności (pacjentka nie kwalifikuje się do zabiegu z powodu braku szansy na powodzenie takiego leczenia) lub upośledzona funkcja jajowodów przy zachowanej ich drożności lub nieskuteczne operacje mikrochirurgiczne
 • czynnik jajnikowy – brak ciąży po co najmniej 6 cyklach farmakologicznej indukcji owulacji
 • endometrioza (w zależności od stopnia zaawansowania choroby, stosuje się różne kryteria)
 • niepłodność idiopatyczna (o nieznanej przyczynie)
  • - u kobiet poniżej 35 roku życia trwająca dłużej niż 24 miesiące
  • - u kobiet powyżej 35 roku życia trwająca dłużej niż 12 miesięcy
 • czynnik męski, w tym gęstość plemników poniżej 3 mln/ml nasienia jeśli niepłodność trwa dłużej niż 12 miesięcy lub gęstość plemników 3-15 mln/ml nasienia, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 24 miesiące
 • dodatkowo z programu skorzystać mogą pacjenci z odroczoną płodnością z powodów onkologicznych lub zakaźnych (osoby, u których w przyszłości np. z powodu zastosowanej terapii dojść może do utraty płodności)

Przeciwwskazaniem do zabiegu in vitro może być bardzo zły ogólny stan zdrowia czy niektóre nowotwory (tzw. hormonozależne) – każdorazowo czynniki ryzyka ustala na podstawie badań i konsultacji lekarz.

Kryteria wykluczenia z Programu

 • brak możliwości wystymulowania lub pobrania komórek rozrodczych od jednego z partnerów
 • poziom FSH powyżej 15mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub poziom hormonu antymullerowskiego poniżej 0, 5 ng/mL  w przypadku metody wcześniejszej i poniżej 0,7 ng/mL przy użyciu metody II generacji (ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację owulacji)
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo prowadzoną stymulację jajeczkowania (brak pozyskania komórek jajowych w 2-óch cyklach stymulacji)
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • brak macicy.

Najczęściej zadawane pytania

Mam 39 lat i 3 miesiące czy zakwalifikuję się do Programu?

Tak, wg zasad opisanych przez ministerstwo, do programu może się zakwalifikować pacjentka, która w momencie zgłoszenia się do niego (pierwsza wizyta u realizatora) nie ukończyła 40 lat. Ważne jest jednak spełnienie wszystkich pozostałych warunków kwalifikacji.

Chciałabym skorzystać z Programu korzystając nasienia dawcy?

Niestety Program nie przewiduje takiej możliwości. Mogą wziąć w nim udział pary, u których istnieje możliwość pobrania własnych gamet.

W przypadku mojego Partnera konieczna jest punkcja jądra, czy jest to procedura dodatkowo płatna w Programie?

Punkcja jądra znajduje się na liście finansowanych przez Rząd procedur.

Mam niskie AMH, czy mam możliwość zakwalifikowania się do Programu?

Podczas kwalifikacji brane będą pod uwagę wyniki:

 • badania AMH – poziom tego hormonu musi być wyższy niż  o,5 ng/mL  przy użyciu metody wcześniejszej i 0.7 ng/mL  przy użyciu metody II generacji lub
 • FSH – którego poziom nie powinien przekroczyć 15mU/mL w 2-3 dniu cyklu.

Pacjentki, u których wynik będzie niezgodny z tym kryterium, ze względu na ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania, nie będą kwalifikowane. 

Mam za sobą 2 nieudane programy in vitro. Czy będę mogła skorzystać z Programu rządowego?

Rzeczywiście pierwotna wersja Programu zakładała wykluczenie osób, u których poprzednie programy in vitro były nieskuteczne. W zatwierdzonej aktualnie wersji ten element został usunięty. W związku z tym będzie Pani mogła skorzystać z programu, o ile spełni Pani inne warunki udziału w nim.

Czy mogę wybrać klinikę w której chciałabym się leczyć?

Tak. Pacjent może wybrać dowolną klinikę spośród tych, które zostały wytypowane do realizacji Programu, w której będzie się leczyć.

Czy korzystając z Programu muszę liczyć się z dodatkowymi kosztami? Jeśli tak to jakie są to kwoty?

Program rządowy finansuje podstawowe procedury medyczne. Pacjenci będą musieli pokryć koszty wstępnych badań, niezbędnych w procesie kwalifikacji i ewentualnych wcześniejszych konsultacji z lekarzem. Dodatkowo płatne są leki, podawane w trakcie procedury – m.in. leki antykoncepcyjne, leki do stymulacji oraz antybiotyki. Dla pacjenta, który uprawniony jest do korzystania z leków objętych refundacją jest to wydatek na poziomie od ok 200 do 1500 tys. zł. Przystępując do programu para musi być przygotowana finansowo na zakup leków – procedura zapłodnienia pozaustrojowego nie będzie możliwa bez ich zastosowania lub przy wykorzystania tylko części określonej dla pacjentki dawki. Stosowanie się do zaleceń lekarskich jest kluczowe dla bezpieczeństwa pacjentów i powodzenia procedury.

Czy z Programu mogą korzystać tylko małżeństwa?

Według zapisów zatwierdzonego przez Ministerstwo dokumentu, program skierowany jest do niepłodnych par. Pozostawanie w związku małżeńskim nie jest warunkiem kwalifikacji do niego. 

Co muszę zrobić, żeby zakwalifikować się do programu?

Przede wszystkim należy skontaktować się z wybraną kliniką. W pierwszej kolejności para zapoznaje się i podpisuje niezbędne dokumenty, a jej dane wprowadzane są do elektronicznego rejestru (tzw. wizyta u realizatora). Następnie umawiany jest termin wizyty kwalifikacyjnej. W jej trakcie lekarz zdecyduje, czy możliwe jest zakwalifikowanie Was do programu. Jeśli tak, zostaniecie wpisani na listę osób oczekujących na rozpoczęcie leczenia. 

Jeśli się zakwalifikuję - kiedy będę mogła rozpocząć leczenie?

Programy zapłodnienia pozaustrojowego będą w Klinikach INVICTA realizowane na bieżąco – według kolejności zakwalifikowania pary do programu. Do końca programu w naszych placówkach w ramach programu rządowego będziemy mogli wykonać w trzech naszych placówkach ok. 2800 cykli. 

shutterstock_73766077

*Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Materiał nt. działań planowanych przez Ministerstwo Zdrowia opracowany został na podstawie programu Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016, wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa w mediach oraz informacji zamieszczonych na stronie mz.gov.pl. Witryny tej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące. Mimo dołożenia wszelkich starań, by dane publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, INVICTA Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.invitro24.com