naklejka_program_rzadowy_in_vitro

Program Leczenia Niepłodności

Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego

na lata 2013-2016

Od 1 lipca rozpoczęliśmy kwalifikacje Pacjentów do Programu. Pacjenci powinni zgłaszać się (telefonicznie) do Kliniki INVICTA w Gdańsku w celu umówienia wizyty konsultacyjnej. Personel Kliniki będzie służył radą i pomocą w zakresie formalności, jakie muszą spełnić Pacjenci.

Przed przystąpieniem do kwalifikacji zalecamy konsultację z lekarzem – leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego wymaga dokładnej oceny stanu zdrowia (w tym braku przeciwwskazań medycznych do rozpoczęcia starań o ciążę) oraz ewentualnego rozważenia innego rodzaju terapii. Czasem niezbędne – dla Waszego bezpieczeństwa – jest wykonanie dodatkowych badań.

Pary przystępujące do kwalifikacji do Programu Rządowego w pierwszej kolejności zapoznają się z warunkami uczestnictwa oraz wymaganymi dokumentami (regulamin, zgody, oświadczenia). Swoją decyzję zarówno kobieta jak i mężczyzna podczas spotkania potwierdzi podpisem. Następnie dane pary zostaną wpisane do elektronicznego Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji. Potem wspólnie z personelem ustalą termin wizyty kwalifikacyjnej.


Kwalifikacja medyczna

Informacje na temat kwalifikacji otrzymacie kontaktując się bezpośrednio z Kliniką INVICTA. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, na wizytę powinniście zgłosić się OBOJE. Zostaniecie poproszeni o dostarczenie:

 • dokumentacji medycznej – potwierdzającej zdiagnozowaną bezwzględną niepłodność bądź leczenie z tego tytułu w okresie co najmniej 12 miesięcy (partner lub partnerka); poprzez dokumentację medyczną rozumiemy dokumenty np. historię choroby, wypisy szpitalne, epikryzy, wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań obrazowych oraz inne, na podstawie których lekarz będzie mógł zweryfikować sytuację medyczną kwalifikowanej pary
 • wyników badań laboratoryjnych
  • Partnerka – AMH (Anty Mullerian Hormon) lub FSH
  • Partner – badanie nasienia.Badania ważne są 3 miesiące. Jeśli nie posiadasz wymaganych badań możesz wykonać je w Laboratoriach Medycznych INVICTA:- Badanie AMH – 120 zł (czas oczekiwania na wynik: 2 tygodnie)- Badanie FSH – 29 zł (czas oczekiwania na wynik: kilka godzin, badanie powinno zostać wykonane pomiędzy 2-3 dniem cyklu)- Badanie ogólne nasienia – 100 zł
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość Partnerki i Partnera - np. dowód osobisty

Wizyta konsultacyjna

Wizyta konsultacyjna jest płatna i umożliwia ocenę stanu zdrowia pacjentów pod kątem ewentualnych przygotowań do ciąży lub zastosowania innych niż zapłodnienie pozaustrojowe metod leczenia.
Podczas wizyty lekarz przeanalizuje Waszą (pary) sytuację, dostarczone dokumenty, wyniki badań i określi, czy występują kryteria umożliwiające kwalifikację. Jeśli wszystkie warunki będą spełnione zostaniecie skierowani na wizytę kwalifikacyjną, zakwalifikowani i wpisani na listę osób oczekujących na rozpoczęcie leczenia. Jeśli lekarz potrzebował będzie dodatkowych danych bądź dokumentów, przekaże Wam informacje o dalszych krokach. Jeśli przed przystąpieniem do programu in vitro, konieczna będzie dalsza diagnostyka lub leczenie, również otrzymacie takie wskazówki.

Zainteresowanych Programem Pacjentów prosimy o kontakt z rejestracją T:58 58 58 801 lub osobistą wizytę w Klinice Leczenia Niepłodności w Gdańsku, przy u. Rajskiej 10.


Dokumenty do pobrania

Regulamin >>> pobierz dokument
Przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu >>> pobierz dokument
Oświadczenie Pacjenta >>> pobierz dokument
Formularz świadomej zgody na udział w programie zdrowotnym pn.:  ”Program  - Leczenie Nipełodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016″ >>> pobierz dokument
Informator dla Pacjentów >>> pobierz dokument

Osoby uprawnione do korzystania z Programu

Program zdrowotny „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016″  jest przeznaczony dla osób uprawnionych do świadczeń  finansowanych ze środków publicznych. Wymagamy  dokumentów potwierdzających ubezpieczenie obu osób (Partnerka i Partner).


Kryteria kwalifikacji

Accordion item title

Aby skorzystać z Programu Rządowego musicie spełniać łącznie trzy kryteria:

 • stwierdzono u Was bezwzględną przyczynę niepłodności lub leczyliście się bezskutecznie z tego powodu przez min. 12 miesięcy (do momentu zgłoszenia się do Programu; para musi dostarczyć dokumentację medyczną potwierdzającą prowadzone dotąd działania medyczne, wizyty, zabiegi)
 • kobiety, które nie ukończyły 40 roku życia w momencie zgłoszenia się do Programu (liczy się data pierwszej wizyty u realizatora Programu)
 • dotyczy Was przynajmniej jedno z niżej wymienionych wskazań do zapłodnienia pozaustrojowego i nie występują w Waszym przypadku przeciwwskazania do takiej procedury.

Wskazania do programu zapłodnienia pozaustrojowego

 • czynnik jajowodowy, w tym trwałe uszkodzenie jajowodów lub brak możliwości operacyjnego usunięcia przyczyny niepłodności (pacjentka nie kwalifikuje się do zabiegu z powodu braku szansy na powodzenie takiego leczenia) lub upośledzona funkcja jajowodów przy zachowanej ich drożności lub nieskuteczne operacje mikrochirurgiczne
 • czynnik jajnikowy – brak ciąży po co najmniej 6 cyklach farmakologicznej indukcji owulacji
 • endometrioza (w zależności od stopnia zaawansowania choroby, stosuje się różne kryteria)
 • niepłodność idiopatyczna (o nieznanej przyczynie)
  • - u kobiet poniżej 35 roku życia trwająca dłużej niż 24 miesiące
  • - u kobiet powyżej 35 roku życia trwająca dłużej niż 12 miesięcy
 • czynnik męski, w tym gęstość plemników poniżej 3 mln/ml nasienia jeśli niepłodność trwa dłużej niż 12 miesięcy lub gęstość plemników 3-15 mln/ml nasienia, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 24 miesiące
 • dodatkowo z programu skorzystać mogą pacjenci z odroczoną płodnością z powodów onkologicznych lub zakaźnych (osoby, u których w przyszłości np. z powodu zastosowanej terapii dojść może do utraty płodności)

Przeciwwskazaniem do zabiegu in vitro może być bardzo zły ogólny stan zdrowia czy niektóre nowotwory (tzw. hormonozależne) – każdorazowo czynniki ryzyka ustala na podstawie badań i konsultacji lekarz.

Kryteria wykluczenia z Programu

 • brak możliwości wystymulowania lub pobrania komórek rozrodczych od jednego z partnerów
 • poziom FSH powyżej 15mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub poziom hormonu antymullerowskiego poniżej 0,5 ng/mL (ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację owulacji)
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo prowadzoną stymulację jajeczkowania (brak pozyskania komórek jajowych w 2-óch cyklach stymulacji)
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży
 • brak macicy.

Najczęściej zadawane pytania

Mam 39 lat i 3 miesiące czy zakwalifikuję się do Programu?

Tak, wg zasad opisanych przez ministerstwo, do programu może się zakwalifikować pacjentka, która w momencie zgłoszenia się do niego (pierwsza wizyta u realizatora) nie ukończyła 40 lat. Ważne jest jednak spełnienie wszystkich pozostałych warunków kwalifikacji.

Chciałabym skorzystać z Programu korzystając nasienia dawcy?

Niestety Program nie przewiduje takiej możliwości. Mogą wziąć w nim udział pary, u których istnieje możliwość pobrania własnych gamet.

W przypadku mojego Partnera konieczna jest punkcja jądra, czy jest to procedura dodatkowo płatna w Programie?

Punkcja jądra znajduje się na liście finansowanych przez Rząd procedur.

Mam niskie AMH, czy mam możliwość zakwalifikowania się do Programu?

Podczas kwalifikacji brane będą pod uwagę wyniki:

 • badania AMH – poziom tego hormonu musi być wyższy niż  0.5 ng/mL lub
 • FSH – którego poziom nie powinien przekroczyć 15mU/mL w 2-3 dniu cyklu.

Pacjentki, u których wynik będzie niezgodny z tym kryterium, ze względu na ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania, nie będą kwalifikowane. 

Mam za sobą 2 nieudane programy in vitro. Czy będę mogła skorzystać z Programu rządowego?

Rzeczywiście pierwotna wersja Programu zakładała wykluczenie osób, u których poprzednie programy in vitro były nieskuteczne. W zatwierdzonej aktualnie wersji ten element został usunięty. W związku z tym będzie Pani mogła skorzystać z programu, o ile spełni Pani inne warunki udziału w nim.

Czy mogę wybrać klinikę w której chciałabym się leczyć?

Tak. Pacjent może wybrać dowolną klinikę spośród tych, które zostały wytypowane do realizacji Programu, w której będzie się leczyć.

Czy korzystając z Programu muszę liczyć się z dodatkowymi kosztami? Jeśli tak to jakie są to kwoty?

Program rządowy finansuje jedynie podstawowe procedury medyczne. Pacjenci będą musieli pokryć koszty wstępnych badań, niezbędnych w procesie kwalifikacji i ewentualnych wcześniejszych konsultacji z lekarzem. Istotnym elementem, który trzeba wziąć pod uwagę są leki, podawane w trakcie procedury – m.in. leki antykoncepcyjne, leki do stymulacji oraz antybiotyki. Dla pacjenta jest to wydatek na poziomie od 2 do 5 tys. zł. Przystępując do programu para musi być przygotowana finansowo na zakup leków – procedura zapłodnienia pozaustrojowego nie będzie możliwa bez ich zastosowania lub przy wykorzystania tylko części określonej dla pacjentki dawki. Stosowanie się do zaleceń lekarskich jest kluczowe dla bezpieczeństwa pacjentów i powodzenia procedury.

Czy z Programu mogą korzystać tylko małżeństwa?

Według zapisów zatwierdzonego przez Ministerstwo dokumentu, program skierowany jest do niepłodnych par. Pozostawanie w związku małżeńskim nie jest warunkiem kwalifikacji do niego. 

Co muszę zrobić, żeby zakwalifikować się do programu?

Przede wszystkim należy skontaktować się z wybraną kliniką. INVICTA – ze względu na bezpieczeństwo leczenia – przed zgłoszeniem się do programu zaleca wcześniejszą konsultację lekarską. Służy ona ocenie stanu zdrowia pacjentów – w tym przede wszystkim kobiety – w kontekście przyszłej stymulacji i ciąży (niektóre schorzenia wymagają wcześniejszego przebycia leczenia). Lekarz będzie też mógł wówczas ocenić, czy zgromadzona dokumentacja i wyniki badań są wystarczające, by para mogła przystąpić do kwalifikacji. Po wizycie wstępnej, para zapoznaje się i podpisuje niezbędne dokumenty, a jej dane wprowadzane są do elektronicznego rejestru. Następnie umawiany jest termin wizyty kwalifikacyjnej. W jej trakcie lekarz zdecyduje, czy możliwe jest zakwalifikowanie Was do programu. Jeśli tak, zostaniecie wpisani na listę osób oczekujących na rozpoczęcie leczenia. 

Jeśli się zakwalifikuję - kiedy będę mogła rozpocząć leczenie?

Programy zapłodnienia pozaustrojowego będą w Klinice INVICTA realizowane na bieżąco – według kolejności zakwalifikowania pary do programu. Do końca tego roku w naszej placówce w ramach programu rządowego będziemy mogli wykonać ok. 160 cykli. 

shutterstock_73766077

*Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Materiał nt. działań planowanych przez Ministerstwo Zdrowia opracowany został na podstawie programu Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016, wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa w mediach oraz informacji zamieszczonych na stronie mz.gov.pl. Witryny tej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące. Mimo dołożenia wszelkich starań, by dane publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, INVICTA Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.invitro24.com